Cennik usług

Rodzaj świadczenia Cena
Ćwiczenia indywidualne (30 min) 50 zł
Magnetoterapia (15 min) 10 zł
Laseroterapia (3 min) 10 zł
Ultradźwięki (3 min) 15 zł 10 zł promocja
Krioterapia (3 min) 15 zł 10 zł promocja
Sollux (Światłolecznictwo) (15 min) 10 zł
UGUL / Ćwiczenia w odciążeniu (15 min) 10 zł
Instruktaż ćwiczeń (30 min) 30 zł
Ćwiczenia czynne (30 min) 25 zł
Masaż odcinkowy (15 min) 25 zł
Masaż kręgosłupa (30 min) 60 zł
Masaż całościowy (60 min) 100 zł
Kinesiology taping – mała aplikacja 15 zł
Kinesiology taping – duża aplikacja 25 zł
Elektroterapia:
Elektrostymulacja (15 min) 10 zł
Elektrostymulacja nerwu twarzowego (15 min) 25 zł
Galwanizacja (15 min) 10 zł
Jonoforeza (15 min) 10 zł
Prądy DD (diadynamik) (13 min) 10 zł
Prądy interferencyjne (15 min) 10 zł
Prądy Tens (15 min) 10 zł
Prądy Traberta (15 min) 10 zł
Tonoliza (15 min) 10 zł
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej*. (Kopia 1 strony) 0,50 zł

(*) Podstawa prawna: * Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 j.t.

Wykonujemy świadczenia w ramach NFZ
Ząbkowska 18 lok. 61; 03-735 Warszawa
tel. +48 (22) 670 00 63 (PN.-PT: 7.00-19.00)

Polityka cookies